OM MIG

LINA LILJETHÖRN

LEG. PSYKOLOG


 Jag har god kunskap inom specialistpsykiatrisk bedömning, diagnostisering och behandling (individuell, par och grupp) samt inom neuropsykiatrisk utredning, handledning och ledarskap. Jag har arbetat inom specilistpsykiatri och primärvård. Jag är van vid att arbeta såväl digitalt som på fysisk mottagning.


Jag har god erfarenhet av behandling av olika typer av psykisk ohälsa såsom ångesttillstånd (tex. social fobi, paniksyndrom, PTSD & tvångssyndrom), oro och ältande, nedstämdhet, stress och relationsproblem. 

 

I det psykologiska behandlingsarbetet arbetar jag utifrån metoden KBT (Kognitiv beteendeterapi) och har bland annat fördjupade kunskaper inom ACT (Acceptance and Commitment Therapy), UP (Unified Protocol), CFT (Compassion Focused Therapy) och IBCT (Integrative Behavioral Couples Therapy). 


Välkommen att kontakta mig om du vill veta mer!